Sołectwo Czarna Dąbrówka
   
 
  Aktualności
Dzisiaj uczestniczyłem w konferencji pt. Internet szerokopasmowy w powiecie bytowskim. Powiat bytowski, a w nim gmina Czarna Dąbrówka zostały objęte światłowodową inwestycją Orange Polska. W wyniku tej inwestycji uzyskamy dostęp do ultraszybkiego internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Organizowana przez Orange Polska inwestycja jest współfinansowana ze środków UE, w ramach Programu Operacyjnego Operacyjna Polska Cyfrowa.
Każdy zainteresowany doprowadzeniem szybkiego internetu światłowodowego do swojego domu powinien wypełnić deklarację. Deklaracje są dostępne w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka. Zeskanowaną deklarację można również przesłać na adres: cyfrowy.powiat.bytowski@orange.com
Za wykonanie przyłącza do domu nie ponosimy żadnych opłat.


Dnia 19.05.2016 roku /czwartek/ o godz. 19.00 w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce odbędzie się zebranie wiejskie naszego sołectwa.
Główny temat: Zagospodarowanie nieruchomości po dawnym zakładzie "IRENE" w Czarnej Dąbrówce.
Zaproszeni goście: Starosta Bytowski, Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wójt Gminy Czarna Dąbrówka.
Nasze stowarzyszenie "Cztery Pory Roku" w sobotę 16 kwietnia w Rokitach przygotowało poczęstunek na ok. 100 osób w formie "szwedzkiego stołu dla delegacji z Francji i zaproszonych gości.
Wójt Gminy Czarna Dąbrówka serdecznie zaprasza sołtysa sołectwa Czarna Dąbrówka z Radą Sołecką na uroczystość z okazji Dnia Sołtysa 2016, która odbędzie się dnia 2 kwietnia 2016 r. o godz. 17.00 na sali widowiskowej w GCKiB w Czarnej Dąbrówce.


Dnia 22.03.2016 roku odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Czarna Dąbrówka.

W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności - 36 osób oraz: Starosta Powiatu Bytowskiego – Leszek Waszkiewicz oraz Wójt Gminy – Jan Klasa. 
Na przewodniczącego zebrania wybrano: Józef Natkaniec,na protokolanta wybrano: Ewa Kowalik.
Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów: „za” 36, „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 
Sołtys Józef Natkaniec przedstawił zebranym tok pracy nad dokumentem strategicznym jakim jest „Plan Odnowy Miejscowości”. Odbyły się dwa spotkania robocze ; 7.03 i 15.03. 
Następnie odbyła się prezentacja medialna dokumentu pn. „Plan Odnowy Miejscowości Czarna Dąbrówka na lata 2016 – 2022”. Prezentacji dokonał sołtys Józef Natkaniec.
Pan Andrzej Rusiecki zgłosił wniosek o dopisanie w celu strategicznym Nr 1 Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni wiejskiej, zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja remizy OSP Czarna Dąbrówka oraz zadania inwestycyjnego pn. Stworzenie bazy transportowej

Zebranie wiejskie przegłosowało przyjęcie wyżej wymienionych poprawek.
Zebranie wiejskie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Czarna Dąbrówka na lata 2016 – 2022”
„za” było 36 uczestników zebrania, „przeciw” 0 , „wstrzymało się” od głosu 0.
Uchwała została przyjęta.
Dyskusja, wolne wnioski i zapytania.
Starosta Bytowski Leszek Waszkiewicz przedstawił stan prawny użytkowania obiektów na działce nr 1/53, 1/54 obręb Czarna Dąbrówka/dawny ZUT/. Uspokoił mieszkańców, że wszystko co się dzieje na tej działce jest nielegalne. Rada Gminy w 2006 roku w planie zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje tam działalności rolniczej. Starosta poinformował również mieszkańców o zaplanowanej na 7.04.2016 roku przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego kontroli legalności wykonywanych robót budowlanych na tych działkach.
Starosta poinformował również, że lokalizacja karetek na terenie powiatu jest zadaniem własnym Wojewody. Ministerstwo Zdrowia zapewnia i zatwierdza środki finansowe na realizację tego zadania.
Pan Tadeusz Gralak zapytał Wójta o budowę stacji paliw w Czarnej Dąbrówce.
Przygotowywana jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Czarnej Dąbrówki, opracowanie planu i uzgodnienia trwają bardzo długo i są niezależne od administracji samorządu gminnego. Prace są na ukończeniu, za około 2 m-ce Rada Gminy powinna otrzymać dokument do zatwierdzenia.
Wójt omówił również priorytety inwestycyjne Urzędu Gminy dla naszego sołectwa. Są to: Ulica Jeziorna, zagospodarowanie placu nad jeziorem, ulica Ogrodowa, stadion, szkoła, zagospodarowanie terenu wokół CIT.
Pan Malotka złożył pismo do Wójta w sprawie remontu drogi /ul. Polna/.


11 marca - Dzień Sołtysa. Swoje święto obchodzą sołtysi i członkowie Rad Sołeckich.Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Wszystkim Sołtysom oraz członkom Rady Sołeckiej z okazji „Dnia Sołtysa” życzę dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości oraz sukcesów w działalności na rzecz swojej małej ojczyzny. Jednocześnie składam serdeczne podziękowania i słowa uznania za Waszą pracę i zaangażowanie w realizację określonych celów oraz działalności na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia całej społeczności gminy.

Wójt Gminy Jan Klasa

Ogłoszenie!

Dnia 22.03.2016 roku o godz.18.00 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Czarna Dąbrówka. Główny temat to przyjęcie "Planu Odnowy miejscowości Czarna Dąbrówka na lata 2016 - 2022". Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców.
Reklama
 
Centrum Informacji Turystycznej
 
Centrum Informacji Turystycznej ul. Słupska.

Link do strony CIT
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 4 odwiedzającytutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=